Szkoła – Doskonalenie nauczycieli – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Doskonalenie nauczycieli – usunięcie

 

Doskonalenie nauczycieli

Po wybraniu formularza Doskonalenie nauczycieli należy wybrać podmiot, dla którego jest wypełniany formularz.

Po wybraniu podmiotu – zaznaczając nazwę placówki oraz klikając przycisk Wybierz – otworzy się formularz, w którym należy wprowadzić dane.

Usunięcie danych rozpoczyna się od wybrania roku szkolnego, którego dotyczą przekazywane dane, a następnie kliknięciu przycisku Modyfikuj

Następnie należy kliknąć przycisk usuń.

Należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia danych aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.