Szkoła – Doskonalenie nauczycieli – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Doskonalenie nauczycieli – modyfikacja

 

Doskonalenie nauczycieli

Po wybraniu formularza Doskonalenie nauczycieli należy wybrać podmiot, dla którego jest wypełniany formularz.

Po wybraniu podmiotu – zaznaczając nazwę placówki oraz klikając przycisk Wybierz – otworzy się formularz, w którym można modyfikować dane.

Edycja danych rozpoczyna się od wybrania roku szkolnego, którego dotyczą przekazywane dane, a następnie kliknięciu przycisku Modyfikuj.

Można odpowiednio usunąć wybrany wiersz w jednej z części formularza za pomocą czerwonego x znajdującego się na końcu danego wiersza, dodać nowe informacje za pomocą przycisku dodaj lub zmieniając dane wprowadzone w wybranym wierszu.

Zmiana wybranej opcji w formularzu.

Usunięcie wybranego wiersza

Dodanie nowego wiersza

W przypadku chęci usunięcia wiersza, po kliknięciu znaku x konieczne jest również potwierdzenie chęci usunięcia danych wybierając opcję tak.

Po zmienieniu danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.