Szkoła – Doskonalenie nauczycieli – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Doskonalenie nauczycieli – rejestracja

 

Doskonalenie nauczycieli

Po wybraniu formularza Doskonalenie nauczycieli należy wybrać podmiot, dla którego jest wypełniany formularz.

Po wybraniu podmiotu – zaznaczając nazwę placówki oraz klikając przycisk Wybierz – otworzy się formularz, w którym należy wprowadzić dane.

Wypełnianie danych rozpoczyna się od wybrania roku szkolnego, którego dotyczą przekazywane dane, a następnie kliknięciu przycisku Dodaj.

Kliknięcie przycisku Dodaj pozwala wprowadzić różne formy doskonalenia nauczycieli:

  • Seminaria
  • Konferencje
  • Wykłady
  • Warsztaty
  • Szkolenia

Po dodaniu formy kształcenia organizowanej przez daną placówkę doskonalenia nauczycieli, należy wprowadzić liczbę form oraz liczbę nauczycieli korzystających z danej formy doskonalenia.

Wypełniony formularz należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.