Szkoła – Dowożenie – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Dowożenie – rejestracja

Formularz składa się z czterech pól:

  • Rok szkolny (w prawym górnym rogu formularza, obok panelu komunikacji)
  • Odległość od miejsca zamieszkania
  • Zwrot kosztów transportu
  • Korzystanie z transportu bezpłatnego

Formularz należy uzupełnić tylko w przypadku, gdy uczeń korzysta z transportu bezpłatnego lub zwrotu kosztów transportu w m. in.:

  • szkołach podstawowych i gimnazjach obwodowych
  • innych szkołach lub placówkach, jeśli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku pól zwrot kosztów transportu i korzystanie z transportu bezpłatnego uzupełniając formularz należy zaznaczyć tylko jedną tych opcji.

Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk zapisz, który znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.