Szkoła – Nieobecność – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Nieobecność – modyfikacja

Aby zmodyfikować Nieobecność nauczyciela tak jak w przypadku modyfikacji Zatrudnienia należy kliknąć Podgląd szczegółów.

Następnie przycisk Modyfikuj, który będzie widoczny po otworzeniu okna szczegółów.

Po kliknięciu przycisku otworzy się okno, w którym można zmienić przyczynę nieobecności i daty tej nieobecności.

Poprawione dane należy zapisać używając przycisku Zapisz.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.