Szkoła – Dane o działalności SCHM – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności SCHM – usunięcie

Dane o działalności SCHM

Formularz jest aktywny tylko dla Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.

W przypadku Szkolnych Schronisk Młodzieżowych wchodzących w skład zespołu lub jednostki złożonej po kliknięciu formularza w Pozostałych danych zbiorczych należy z listy wybrać placówkę.

Po wejściu do formularza danych można od razu rozpocząć usuwanie wprowadzonych danych. W tym celu należy usunąć wprowadzoną liczbę dni i liczbę miejsc (za pomocą przcisku x na końcu wiersza) ze wszystkich miesięcy, w których były wprowadzone dane – miesiące te zaznaczone są na czerwono.

Miesiąc bez wprowadzonych danych

Miesiąc z wprowadzonymi danymi

Usunięcie wybranego wiersza

Po usunięciu danych z formularza należy go zapisać używając przycisku Zapisz.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone