Szkoła – Dane o działalności SCHM – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności SCHM – modyfikacja

Dane o działalności SCHM

W przypadku Szkolnych Schronisk Młodzieżowych wchodzących w skład zespołu lub jednostki złożonej po kliknięciu formularza w Pozostałych danych zbiorczych należy z listy wybrać placówkę.

Po wejściu do formularza można od razu rozpocząć modyfikację wprowadzonych danych. W formularzu można:

  • dodać nowe dane (w miesiącu, w którym już zostały wprowadzone dane – miesiąc będzie zaznaczony na czerwono lub w miesiącu, w którym dane nie zostały jeszcze wprowadzone – miesiąc zaznaczony na czarno) za pomocą przycisku dodaj,
  • poprawić wprowadzone dane,
  • usunąć wybrany wiersz z liczbą dni i liczbą miejsc klikając znak x na końcu wiersza.

Miesiąc bez wprowadzonych danych

Miesiąc z wprowadzonymi danymi

Dodanie nowego wiersza

Zmiana wprowadzonych w formularzu danych

Usunięcie wybranego wiersza

Po wypełnieniu formularza należy go zapisać używając przycisku Zapisz.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone