Szkoła – Nieobecność – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Nieobecność – rejestracja

Aby móc zarejestrować nieobecność nauczyciela najpierw należy uzupełnić i przetworzyć formularz Zatrudnienie.

Formularza nieobecności nie uzupełnia się, jeśli podstawą zatrudnienia nauczyciela jest:

 • Umowa zlecenie,
 • Umowa o dzieło,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na postawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na postawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Wprowadzanie nieobecności nauczyciela należy rozpocząć od wyboru formularza nieobecność w danych dziedzinowych nauczyciela.

Wprowadzenie nowej nieobecności należy rozpocząć od kliknięcia przycisku Dodaj w tabeli nieobecności.

Formularz nieobecności nauczyciela składa się z pól:

 • Zatrudnienie, którego dotyczy nieobecność (aby pole było aktywne wcześniej należy zarejestrować i poprawnie przetworzyć zatrudnienie nauczyciela)
 • Przyczyna nieobecności
 • Data nieobecności od
 • Data nieobecności do.

Aby poprawnie zapisać formularz należy uzupełnić wszystkie pola, a następnie kliknąć przycisk zapisz.

Po wypełnieniu wszystkich pól za pomocą przycisku Zapisz należy zapisać dane w lokalnej bazie danych. Po kliknięciu przycisku Zapisz aplikacja wyświetli prośbę o potwierdzenie chęci wprowadzenia nieobecności.

Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.