Szkoła – Dane o działalności SCHM – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności SCHM – rejestracja

Dane o działalności SCHM

Formularz jest aktywny tylko dla Szkolnych Schronisk Młodzieżowych. Dane należy wprowadzić z podziałem na dni i liczbę dostępnych miejsc w tych dniach.

W przypadku błędnego wprowadzenia danych, można je poprawić wprowadzając nowe wartości w okno lub klikając w czerwony krzyżyk widoczny na końcu wiersza.

Po wypełnieniu formularza należy go zapisać używając przycisku Zapisz. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.