Szkoła – Dane o działalności Poradni – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności Poradni – usunięcie

Dane o działalności Poradni

W przypadku zespołów, w których skład wchodzi Podania Psychologiczno-Pedagogiczna, po wybraniu Danych o działalności Poradni w Pozostałych danych zbiorczych należy określić podmiot raportujący:

Po zaznaczeniu podmiotu i kliknięciu przycisku Wybierz zostanie otwarty formularz.

Proces usunięcia danych należy rozpocząć od wybrania roku szkolnego, a następnie kliknięcia przycisku modyfikuj.

Następnie należy kliknąć przycisk usuń.

Należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia danych aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.