Szkoła – Dane o działalności Poradni – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności Poradni – modyfikacja

Dane o działalności Poradni

W przypadku zespołów, w których skład wchodzi Podania Psychologiczno-Pedagogiczna, po wybraniu Danych o działalności Poradni w Pozostałych danych zbiorczych należy określić podmiot raportujący:

Po zaznaczeniu podmiotu i kliknięciu przycisku Wybierz zostanie otwarty formularz.

Modyfikację wprowadzonych danych należy rozpocząć od wyboru roku szkolnego, a następnie kliknięcia przycisku modyfikuj.

W ramach modyfikacji wprowadzonych danych można odpowiednio:

  • usunąć wybrany wiersz w jednej z części formularza za pomocą czerwonego x znajdującego się na końcu danego wiersza,
  • dodać nowe informacje za pomocą przycisku dodaj,
  • zmienić dane wprowadzone w wybranym wierszu.

Usunięcie wybranego wiersza

Dodanie nowego wiersza

Zmiana wybranej opcji w formularzu.

W przypadku chęci usunięcia wiersza, po kliknieciu , konieczne jest również potwierdzenie chęci usunięcia danych wybierając opcję tak.

Po zmienieniu danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.