Szkoła – Nauczyciel – Dane identyfikacyjne – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: NAUCZYCIEL

Dane identyfikacyjne – usunięcie

Usunięcie nauczyciela z listy nauczycieli

Nauczyciela można usunąć po zaznaczeniu danej osoby na liście nauczycieli lub po wybraniu danego nauczyciela i danych identyfikacyjnych kliknięciu opcji usuń.

Z listy nauczycieli można usunąć jednego lub wielu nauczycieli – w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk usuń, który pojawi się na górnym pasku aplikacji (przycisk ten jest widoczny dopiero po zaznaczeniu przynajmniej jednego nauczyciela).

Po wybraniu nauczycieli i kliknięciu usuń pojawi się okno z wymienionymi nauczycielami i przyciskiem usuń. Z przygotowanej listy można usunąć danego nauczyciela – klikając znak x obok wybranego nauczyciela.

Po kliknięciu usuń dane zostaną usunięte:

Po usunięciu wszystkich danych z listy aplikacja poinformuje o zakończeniu operacji:

W przypadku usuwania pojedynczego nauczyciela można tą czynność wykonać z listy nauczycieli lub po wejściu w danego nauczyciela – z zakładki dane identyfikacyjne.

Po wybraniu opcji danych identyfikacyjnych należy kliknąć przycisk usuń (znak ), znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Należy potwierdzić chęć usunięcia nauczyciela klikając przycisk usuń pod komunikatem „Czy na pewno chcesz usunąć nauczyciela?”.

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na zielonym tle: