Szkoła – Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia – usunięcie

 

Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia

W przypadku placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, które wchodzą w skład zespołów szkół i placówek, albo w przypadku Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami, po wejściu do formularza należy wybrać podmiot (właściwą placówkę), dla którego będą wprowadzane dane. W przypadku samodzielnych placówek po kliknięciu w kafel od razu będzie dostępny formularz.

Po wybraniu placówki, dla której usunięte dane należy wybrać rok szkolny, który będzie usunięty, po czym kliknąć przycisk modyfikuj.

Następnie należy kliknąć przycisk usuń.

Należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia danych aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.