Szkoła – Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia – modyfikacja

 

Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia

W przypadku placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, które wchodzą w skład zespołów szkół i placówek, albo w przypadku Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami, po wejściu do formularza należy wybrać podmiot (właściwą placówkę), dla którego będą wprowadzane dane. W przypadku samodzielnych placówek po kliknięciu w kafel od razu będzie dostępny formularz.

Po wybraniu placówki, dla której będą zmieniane dane należy wybrać rok szkolny, który będzie poprawiany, a następnie kliknąć przycisk modyfikuj.

Można odpowiednio usunąć wybrany wiersz w jednej z części formularza za pomocą czerwonego x znajdującego się na końcu danego wiersza, dodać nowe informacje za pomocą przycisku dodaj lub zmieniając dane wprowadzone w wybranym wierszu.

Dodanie nowego wiersza

Zmiana wybranej opcji w formularzu.

Usunięcie wybranego wiersza

W przypadku chęci usunięcia wiersza, po kliknięciu znaku x konieczne jest również potwierdzenie chęci usunięcia danych wybierając opcję tak.

Po zmienieniu danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.