Szkoła – Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia – rejestracja

Dane o działalności placówki kształcenia i doskonalenia

W przypadku placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, które wchodzą w skład zespołów szkół i placówek, albo w przypadku Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami, po wejściu do formularza należy wybrać podmiot (właściwą placówkę), dla którego będą wprowadzane dane. W przypadku samodzielnych placówek po kliknięciu w kafel od razu będzie dostępny formularz.

Po wybraniu placówki, dla której będą wprowadzane dane, zostanie udostępniony formularz składający się z 3 tabel:

  • Liczba uczestników pozaszkolnych form kształcenia
  • Liczba pozaszkolnych form kształcenia
  • Liczba osób, które ukończyły kursy

Wprowadzanie danych rozpoczyna się poprzez przycisk Dodaj znajdujący się przy każdej tabeli.

Dane dotyczące liczby uczestników pozaszkolnych form kształcenia są podzielone na 2 tabele – pierwsza tabela dotyczy ogólnej liczby uczestników, natomiast w drugiej tabeli z liczby uczestników ogółem należy wyróżnić kobiety, które korzystają z pozaszkolnych form kształcenia.

Wprowadzanie danych do tabeli „Liczba uczestników pozaszkolnych form kształcenia

Wprowadzanie danych do tabeli „Liczba pozaszkolnych form kształcenia

Po wypełnieniu danych w odpowiednich tabelach formularz należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.