Szkoła – Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej – usunięcie

Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej

Formularz jest wypełniany tylko przez placówki oświatowo-wychowawcze. Kliknięcie ikony Danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczej pozwoli rozpocząć proces wypełniania formularza. Formularz należy wypełnić indywidualnie dla każdej placówki oświatowo-wychowawczej, dlatego też w przypadku placówek wchodzących w skład zespołów szkół i placówek w pierwszym oknie po wejściu do formularza należy wybrać podmiot, dla którego zostanie wypełniony formularz. W przypadku, gdy placówka oświatowo-wychowawcza jest samodzielna, kliknięcie w kafel przeniesie użytkownika bezpośrednio do formularza Danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczej.

Usunięcie danych należy rozpocząć od wyboru roku szkolnego, który będzie usunięty, a następnie kliknąć przycisk modyfikuj.

Następnie należy kliknąć usuń znajdujący się koło przycisku zapisz w prawym dolnym rogu aplikacji.

Należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia danych aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.