Szkoła – Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej – modyfikacja

Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej

Formularz jest wypełniany tylko przez placówki oświatowo-wychowawcze. Kliknięcie ikony Danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczej pozwoli rozpocząć proces wypełniania formularza. Formularz należy wypełnić indywidualnie dla każdej placówki oświatowo-wychowawczej, dlatego też w przypadku placówek wchodzących w skład zespołów szkół i placówek w pierwszym oknie po wejściu do formularza należy wybrać podmiot, dla którego zostanie wypełniony formularz. W przypadku, gdy placówka oświatowo-wychowawcza jest samodzielna, kliknięcie w kafel przeniesie użytkownika bezpośrednio do formularza Danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczej.

Po wybraniu placówki w pierwszej kolejności należy wskazać rok szkolny, który będzie modyfikowany, a następnie kliknąć przycisk modyfikuj.

Można odpowiednio usunąć wybrany wiersz w jednej z części formularza za pomocą czerwonego x znajdującego się na końcu danego wiersza, dodać nowe informacje za pomocą przycisku dodaj lub zmieniając dane wprowadzone w wybranym wierszu.

Usunięcie wybranego wiersza

Zmiana wybranej opcji w formularzu.

Dodanie nowego wiersza

W przypadku chęci usunięcia wiersza, po kliknięciu znaku x konieczne jest również potwierdzenie chęci usunięcia danych wybierając opcję tak.

Po zmienieniu danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.