Szkoła – Diagnozy – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: UCZEŃ

Diagnozy – rejestracja

Tak jak inne formularze, wypełnianie tej zakładki rozpoczyna się od tabeli Diagnozy, gdzie należy dodać nową diagnozę za pomocą przycisku dodaj.

Użycie tego przycisku otwiera formularz Diagnozy. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Dane wprowadzone do formularza można edytować po kliknięciu Pokaż szczegóły, a następnie Modyfikuj w tabeli diagnoz.

Po zapisaniu danych program skieruje użytkownika do Panelu komunikacji.

Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone. Można również pozostać w module Uczeń, dane dziedzinowe i wypełnić pozostałe formularze.