Szkoła – Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej – rejestracja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej – rejestracja

Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej

Formularz jest wypełniany tylko przez placówki oświatowo-wychowawcze. Kliknięcie ikony Danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczej pozwoli rozpocząć proces wypełniania formularza. Formularz należy wypełnić indywidualnie dla każdej placówki oświatowo-wychowawczej, dlatego też w przypadku placówek wchodzących w skład zespołów szkół i placówek w pierwszym oknie po wejściu do formularza należy wybrać podmiot, dla którego zostanie wypełniony formularz. W przypadku, gdy placówka oświatowo-wychowawcza jest samodzielna, kliknięcie w kafel przeniesie użytkownika bezpośrednio do formularza Danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczej.

Po wybraniu placówki w pierwszej kolejności należy wskazać rok szkolny, którego będą dotyczyć przekazywane dane. Następnie należy wypełnić formularz poprzez wprowadzenie rodzajów zajęć prowadzonych przez placówkę oświatowo-wychowawczą. Aby dodać do formularza zajęcia należy skorzystać z przycisku Dodaj.

Użycie przycisku Dodaj pozwoli wypełnić wiersz w tabeli. W kolumnach forma zajęć oraz rodzaj zajęć z rozwijalnych list należy wybrać odpowiednie zajęcia.

Z listy forma zajęć można wybrać:

  • Zajęcia okazjonalne
  • Zajęcia okresowe
  • Zajęcia stałe

Z listy rodzaj zajęć można wybrać:

  • Informatyczne
  • Techniczne
  • Przedmiotowe
  • Artystyczne
  • Sportowe
  • Turystyczno-krajoznawcze
  • Inne

W pola liczba uczestników oraz liczba form zajęć należy ręcznie wprowadzić odpowiednie wartości.

Informacja, dla której placówki oświatowo-wychowawczej wypełniany jest formularz

W przypadku pomyłki podczas wypełniania formularza można poprawić dane wpisane w wierszu, a w przypadku potrzeby usunięcia całego wiersza z tabeli należy skorzystać z czerwonego „x”, które znajduje się w ostatniej kolumnie ( ).

Formularz z uzupełnionymi danymi należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz, a następnie przetworzyć w Panelu komunikacji, aż znajdzie się w zakładce Zakończone ze statusem Przetworzono poprawnie.