Szkoła – Dane o działalności internatu/bursy – usunięcie

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności internatu/bursy – usunięcie

Dane o działalności internatu/bursy

Po wybraniu formularza Dane o działalności internatu/bursy, w przypadku jednostek złożonych, jeśli więcej niż jedna szkoła posiada internat, należy wskazać, której szkoły będą uzupełniane.

Usunięcie danych wpowadzinych w formularzu rozpoczyna się od wyboru roku szkolnego, a następnie kliknięcie przycisku modyfikuj.

Następnie należy kliknąć przycisk usuń.

Należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia danych aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.