Szkoła – Dane o działalności internatu/bursy – modyfikacja

Instrukcja użytkownika aplikacji
modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

WPROWADZANIE DANYCH
DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

dla szkół i placówek oświatowych

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności internatu/bursy – modyfikacja

Dane o działalności internatu/bursy

Po wybraniu formularza Dane o działalności internatu/bursy, w przypadku jednostek złożonych, jeśli więcej niż jedna szkoła posiada internat, należy wskazać, której szkoły będą uzupełniane.

Modyfikację wprowadzonych danych należy rozpocząć od wybrania roku szkolnego, w którym będą zmieniane dane, a następnie kliknąć przycisk modyfikuj.

Można odpowiednio usunąć wybrany wiersz w jednej z części formularza za pomocą czerwonego x znajdującego się na końcu danego wiersza, dodać nowe informacje za pomocą przycisku dodaj lub zmieniając dane wprowadzone w wybranym wierszu.

Usunięcie wybranego wiersza

Zmiana wybranej opcji w formularzu.

Dodanie nowego wiersza

W przypadku chęci usunięcia wiersza, po kliknięciu znaku x konieczne jest również potwierdzenie chęci usunięcia danych wybierając opcję tak.

Po zmienieniu danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu. Aplikacja zaproponuje przejście do Panelu komunikacji, skąd można od razu wysłać formularz do Systemu Centralnego. Aby wysłać informacje do Systemu Centralnego, należy zaznaczyć w zakładce Do wysłania odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Wyślij w prawym dolnym rogu. Następnie w zakładce Wysłane ponownie należy zaznaczyć formularz do wysłania (w ostatniej kolumnie), po czym kliknąć przycisk Sprawdź status. Poprawnie przetworzony formularz znajdzie się w zakładce Zakończone.