Sprawozdawczość i statystyka

Czy do systemu należy wprowadzać placówki takie jak: dom dziecka oraz pogotowie opiekuńcze, które są placówkami spoza systemu oświaty, jednakże zatrudniają nauczycieli?

Do RSPO należy zgłaszać wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, tj. jednostki, o których mowa w art. 2 ustawy o systemie oświaty. Nie przewiduje się gromadzenia danych o placówkach opiek...

W starym SIO po scaleniu danych w JST można mieć podgląd we wszystkie tabele wypełniane w szkole. Jak w zmodernizowanej wersji SIO będzie wyglądał podgląd danych?

Zostaną przygotowane raporty zbiorcze zawierające dane z poszczególnych szkół i placówek oświatowych, które będą dostępne poprzez portal dedykowany SIO....

W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych znajdują się różne szkoły (zasadnicza szkoła zawodowa, gimnazjum, szkoła podstawowa). Wg Waszych wcześniejszych wskazówek internat został przypisany nie do ośrodka, a do jednej ze szkół, do tej w której jest najwięcej wychowanków korzystających z internatu. W związku z tym internat przypisany jest tylko do jednej szkoły w placówce. W jaki sposób będzie liczona subwencja na wychowanka w internacie, jeżeli organ prowadzący nie podał liczby wychowanków w internacie.

W MOW nie ma internatu, funkcję internatu spełnia sam ośrodek. Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków...