Podmiot

Co należy zrobić z błędnie zarejestrowanym oddziałem?

W pierwszym kroku usunąć przypisanych uczniów do oddziału.  Następnie Podmiot - oddziały podstawowe - zaznaczyć dany oddział i Likwiduj.  Proszę prawidłowo zarejestrować oddział na nowo...

Jak zarejestrować oddział, w którym część uczniów chodzi do klasy sportowej, a część do ogólnodostępnej?

Niestety, w aplikacji nie ma możliwości zarejestrowania takiego oddziału. Proszę zarejestrować 2 oddziały - jeden ze specyfiką sportową, a drugi ze specyfiką ogólnodostępny.  ...

Jak zarejestrować oddział ze specyfiką sportową i mistrzostwa sportowego?

W przypadku, jeśli w szkole istnieją oddziały, które jednocześnie mają specyfiką sportową i mistrzostwa sportowego to w aplikacji należy zarejestrować 2 osobne oddziały - jeden ze specyfik...

Dlaczego na liście dostępnych kursów kwalifikacyjnych nie jest widoczny ten który występuje w naszej szkole/placówce?

Prawdopodobnie organ rejestrujący szkołę/placówkę w RSPO nie zarejestrował zawodu z jakim kurs kwalifikacyjny jest związany. Należy zatem zgłosić brak widocznego zawodu do organu rejestracyj...

Dlaczego na liście zawodów nie jest widoczny zawód, który występuje w naszej szkole/placówce?

Prawdopodobnie organ rejestrujący szkołę/placówkę nie dodał go do listy występujących zawodów w Państwa szkole/placówce. Należy zatem zgłosić brak widocznego zawodu do organu rejestracyj...

W jaki sposób zarejestrować internat w MOW-ie? W której szkole jeśli w skład MOW-u wchodzi zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła podstawowa, gimnazjum?

W MOW nie ma internatu, funkcję internatu spełnia sam ośrodek. Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pob...

Co należy zrobić gdy po zalogowaniu się do aplikacji okazało się, że wszystkie dane szkoły zniknęły?

Jeżeli zniknęły dane z modułu podmiot jakie były zarejestrowane należy odzyskać bazę danych z systemu centralnego. Procedurę odzyskiwania bazy danych można zaleźć na stronie

pomocsio.men.gov.pl > Instrukcje > Ogólne > Odzyskiwanie danych zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO.

W jaki sposób należy zarejestrować oddziały łączone?

Aby zarejestrować oddział łączony należy najpierw zarejestrować oddziały, które mają być połączone, używając formularza Rejestracja oddziału w module Podmiot. Wypełnione formularze odd...

Nie mogę zarejestrować klasy w szkole podstawowej / przedszkolu. Na liście wyboru klasy nie widnieje pożądana klasa bądź lista jest nieaktywna.

Problem z rejestracją oddziałów może być związany z potrzebą odświeżenia etapów edukacyjnych wprowadzonych przez JST. Proszę skontaktować się z organem rejestrującym (JST) aby odświeży...

Mam błędnie zarejestrowany oddział, do którego jeszcze nie przypisałam uczniów. W jaki sposób mogę poprawić błąd w oddziale?

W takiej sytuacji należy zlikwidować oddział z Listy oddziałów poprzez funkcję "Likwidacja". w Podglądzie szczegółów. Likwidację oddziału należy przetworzyć w Panelu komunikacji....