Nauczyciel

Przy wprowadzaniu wynagrodzeń aplikacja zawiesza się lub działa bardzo wolno, co z tym zrobić?

Proszę wykonać aktualizację listy podmiotów:
  • USTAWIENIA
  • AKTUALIZACJA PODMIOTÓW
  • WYCZYŚĆ USTAWIENIA
  • WYBIERZ WOJEWÓDZTWO (swoje)
  • AKTUA...

Zarejestrowałam dane identyfikacyjne nauczyciela. Dlaczego nie mam danych identyfikacyjnych w panelu komunikacji?

Wraz z aktualizacją aplikacji wdrożoną we wrześniu 2016 dane identyfikacyjne nauczycieli (i uczniów ) przekazywane są do systemu centralnego synchronicznie. Oznacza to, że po wypełnieniu fo...

W jaki sposób poprawić błędnie wpisane dane identyfikacyjne nauczyciela?

W przypadku błędnego wpisania danych identyfikacyjnych nauczyciela pojawi się komunikat: "Weryfikacja negatywna: podany zestaw danych identyfikacyjnych nie został odnaleziony w rejestrze PESEL. Mo...

W jaki sposób wykazać obowiązek nauczyciela?

Obowiązki nauczyciela należy wykazać zgodnie z aktualnym tygodniowym rozkładem zajęć, określającym organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla danej szkoły lub pl...

Podczas próby przetworzenia obowiązku nauczyciela w Panelu komunikacji pojawia się komunikat “Obowiązek już istnieje dla umowy (…)”. Co on oznacza?

Aby rozwiązać problem "Obowiązek już istnieje dla umowy (…)" należy wykonać następujące czynności:
  1. Wejść w obowiązki
  2. Zaznaczyć obowiązek
  3. Kliknąć...

Co należy wpisać w polu “miejsce nawiązania stosunku pracy”?

To pole wypełniane jest automatycznie – jest nim szkoła/placówka, w której zarejestrowany jest nauczyciel. Należy zwrócić uwagę, że dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i/lub...

W jakim terminie JST powinno wprowadzać informacje odnośnie nadania awansu zawodowego?

Zgodnie z art. 30 ustawy o systemie informacji oświatowej dane do SIO przekazywane są w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym. Przepis ten określa również wyją...