Nauczyciel

Przy wprowadzaniu wynagrodzeń aplikacja zawiesza się lub działa bardzo wolno, co z tym zrobić?

Proszę wykonać aktualizację listy podmiotów:
  • USTAWIENIA
  • AKTUALIZACJA PODMIOTÓW
  • WYCZYŚĆ USTAWIENIA
  • WYBIERZ WOJEWÓDZTWO (swoje)
  • AKTUA...

Zarejestrowałam dane identyfikacyjne nauczyciela. Dlaczego nie mam danych identyfikacyjnych w panelu komunikacji?

Wraz z aktualizacją aplikacji wdrożoną we wrześniu 2016 dane identyfikacyjne nauczycieli (i uczniów ) przekazywane są do systemu centralnego synchronicznie. Oznacza to, że po wypełnieniu fo...

Jak wykazać zatrudnienie dyrektora szkoły/placówki ?

W przypadku dyrektora szkoły należy w tygodniowym wymiarze zajęć wykazać takie pensum, na jakie został zatrudniony oraz ewentualne godziny ponadwymiarowe. Należy wykazać również zniżkę god...

W jaki sposób wykazać obowiązki nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą?

Obowiązki nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole lub placówce oświatowej powinny być wykazane jako faktycznie wykonywane obowiązki dydaktyczne, opiekuńcze lub wychowawcze, np. j...

Co należy zrobić w przypadku, kiedy w “Wynagrodzeniu” pojawia się błąd: “Nie można modyfikować umowy, której data rozwiązania jest dawniejsza niż rok temu”? Zaznaczę tylko, że umowa jest aktywna.

W Zatrudnieniu należy zaznaczyć umowę, kliknąć "Podgląd szczegółów" , a potem"Modyfikuj". Następnie proszę zapisać bez wprowadzania żadnych zmian i przetworzyć w Panelu komunikacji....

Jak wykazać inżyniera, który wykłada w CKU, jeżeli nie wiemy czy osoba ta ma wykształcenie pedagogiczne? Czy ujmować go jako nauczyciela?

W systemie informacji oświatowej każda osoba realizująca godziny bezpośrednio z uczniami wykonująca zadania nauczyciela, jest nauczycielem, zgodnie z definicją w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o sys...

Czy staż ogólny i pedagogiczny należy modyfikować co roku?

Tak, staże należy zmodyfikować co rok. W przypadku zarejestrowania nowej umowy należy dodać nowy staż ogólny, a w przypadku gdy zatrudnienie się nie zmienia należy zmodyfikować istniejący s...

Jakich zajęć dotyczy “tygodniowy wymiar zajęć”?

Pojęcie tygodniowy wymiar zajęć odnosi się zasadniczo do zatrudnienia na podstawie KN w szkołach i placówkach publicznych. Trzeba w tym kontekście podkreślić, że tygodniowy obowiązkowy wymi...