Nauczyciel

Przy wprowadzaniu wynagrodzeń aplikacja zawiesza się lub działa bardzo wolno, co z tym zrobić?

Proszę wykonać aktualizację listy podmiotów:
  • USTAWIENIA
  • AKTUALIZACJA PODMIOTÓW
  • WYCZYŚĆ USTAWIENIA
  • WYBIERZ WOJEWÓDZTWO (swoje)
  • AKTUA...

Zarejestrowałam dane identyfikacyjne nauczyciela. Dlaczego nie mam danych identyfikacyjnych w panelu komunikacji?

Wraz z aktualizacją aplikacji wdrożoną we wrześniu 2016 dane identyfikacyjne nauczycieli (i uczniów ) przekazywane są do systemu centralnego synchronicznie. Oznacza to, że po wypełnieniu fo...

Co to jest: “Zgoda na przechowywanie danych..” ?

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o systemie informacji oświatowej dane ucznia i nauczyciela zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO są przechowywane w tej bazie przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia...

Jak wykazać “tygodniowy wymiar zajęć” dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy?

W przypadku świadczenia pracy w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie Kodeksu Pracy (dotyczy to publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub...

Dlaczego okno “godziny ponadwymiarowe” jest nieaktywne?

Pole godziny ponadwymiarowe będzie nieaktywne, jeżeli w tygodniowym wymiarze zajęć licznik będzie mniejszy od mianownika, czyli będzie wykazany niepełny etat. Jeśli jednak będzie nieaktywne t...

Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania ma 27/18 i uczy przedmiotów informatycznych. Czy w SIO wykazujemy godziny nauczycieli po uśrednieniu czy rzeczywiste (w maju uczniowie są na praktykach zawodowych i mamy matury)? Czy godziny nauczycieli należy uśrednić?

Uśrednianie wymiaru zatrudnienia dotyczy wyłącznie sytuacji opisanej w art. 42 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela: nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 3...