Logowanie/Reset hasła

Jakie wymagania musi spełniać hasło?

Nowe hasło musi również spełniać minimalne wymagania – musi zawierać przynajmniej 8 znaków, wielką i małą literę oraz minimum jedną cyfrę. Jeśli wprowadzone nowe hasło nie spełnia ty...

Podczas próby logowania pojawił się błąd parsowania xml personalizacji – co to oznacza?

Powyższy komunikat oznacza, że podczas logowania aplikacja lokalnej bazy danych SIO miała problem z przetworzeniem informacji przychodzących z systemu centralnego z powodu niezgodności tych infor...

Co oznacza komunikat przy logowaniu/resecie hasła: “Użytkownik został zablokowany”?

Komunikat oznacza, że aktualny login stracił ważność. W związku z tym należy złożyć nowy wniosek o dostęp do aplikacji modernizowanego SIO. Nowy wniosek o dostęp do SIO składa się po...

Czy posiadając dwa osobne loginy i hasła do dwóch różnych placówek, mogę logować się do nich na jednym komputerze?

Posiadając dwa różne loginy i hasła do osobnych placówek można logować się nimi na jednym stanowisku komputerowym zapoznając się najpierw z instrukcją "Praca na wielu bazach danych"....

Kiedy mogę skorzystać z funkcji “Reset hasła” ?

Z funkcji tej korzystamy w przypadku zagubienia aktualnego hasła do modernizowanego SIO i kiedy przez dłuższy czas występuje komunikat "Brak autoryzacji w powiadomieniach (…) " podczas logowania...

Co oznacza komunikat podczas logowania: “brak użytkownika w lokalnej bazie danych”?

W takim przypadku proszę skontaktować się z organem upoważniającym, zapytać czy po wydruku upoważnienia, wydaniu identyfikatora i hasła, wniosek o dostęp do SIO został ponownie przetworzony...

Nie mogę znaleźć swojej placówki podczas wypełniania formularza reset hasła.

Wypełniając formularz należy zwrócić uwagę na poprawność zaznaczonych pól dotyczących danych podmiotu. Wyszukiwanie podmiotu w formularzu należy ograniczyć do Gminy lub Powiatu....

Co oznacza komunikat: „Błąd podczas logowania (powielone idTR w powiadomieniach). Spróbuj ponownie.”?

Błąd powielone idTR w powiadomieniach świadczy o próbie zalogowania się do bazy danych przypisanej do loginu A używając loginu przypisanego do bazy danych B. Można prowadzić wiele baz danych...