Logowanie/Reset hasła

Otrzymaliśmy osobne upoważnienia dla Zespołu Szkół i podmiotów wchodzących w jego skład. Jak mamy się logować do aplikacji SIO?

W przypadku zespołu szkół należy złożyć wniosek o upoważnienie tylko dla zespołu, ponieważ tylko dla niego jest prowadzona jedna lokalna baza danych. Loginy i hasła dla poszczególnych podm...

Zgubiłam login i hasło. Co należy zrobić w takim wypadku?

W takim przypadku należy się zgłosić do swojego organu upoważniającego w celu cofnięcia upoważnienia, a następnie złożyć wniosek o nadanie nowego loginu i hasła do SIO....

Co oznacza komunikat: “Błąd komunikacji z serwerem”?

Błąd komunikacji z serwerem oznacza brak dostępu do internetu, bądź problem techniczny po stronie CIE. W przypadku wystąpienia takiego komunikatu należy wyjść z aplikacji i próbować uruchom...

Czemu nie mogę zalogować się na szkołę podstawową, która weszła w skład zespołu szkół?

Jeżeli szkoła weszła do zespołu szkół to należy złożyć nowy wniosek o upoważnienie na zespół szkół i logować się loginem i hasłem wydanym dla zespołu

W jaki sposób należy dokonać “resetu hasła”?

Funkcja Reset hasła służy do zmiany hasła, na które użytkownik nie może się zalogować. Aby rozpocząć proces zmiany hasła należy kliknąć przycisk zapomniałeś hasła w...

Co zrobić w przypadku utraty hasła do logowania się do systemu ? Czy można je odzyskać ?

Nie ma możliwości odzyskania hasła. W przypadku utraty hasła można skorzystać z funkcji "Reset hasła". Pozwala ona ustawić nowe hasło logowania. Po zakończonym sukcesem resecie hasła należ...

Jakie wymagania musi spełniać hasło?

Nowe hasło musi również spełniać minimalne wymagania – musi zawierać przynajmniej 8 znaków, wielką i małą literę oraz minimum jedną cyfrę. Jeśli wprowadzone nowe hasło nie spełnia ty...

Podczas próby logowania pojawił się błąd parsowania xml personalizacji – co to oznacza?

Powyższy komunikat oznacza, że podczas logowania aplikacja lokalnej bazy danych SIO miała problem z przetworzeniem informacji przychodzących z systemu centralnego z powodu niezgodności tych infor...

Co oznacza komunikat przy logowaniu/resecie hasła: “Użytkownik został zablokowany”?

Komunikat oznacza, że aktualny login stracił ważność. W związku z tym należy złożyć nowy wniosek o dostęp do aplikacji modernizowanego SIO. Nowy wniosek o dostęp do SIO składa się po...

Czy posiadając dwa osobne loginy i hasła do dwóch różnych placówek, mogę logować się do nich na jednym komputerze?

Posiadając dwa różne loginy i hasła do osobnych placówek można logować się nimi na jednym stanowisku komputerowym zapoznając się najpierw z instrukcją "Praca na wielu bazach danych"....