Logowanie/Reset hasła

Nie mogę znaleźć swojej placówki podczas wypełniania formularza reset hasła.

Wypełniając formularz należy zwrócić uwagę na poprawność zaznaczonych pól dotyczących danych podmiotu. Wyszukiwanie podmiotu w formularzu należy ograniczyć do Gminy lub Powiatu....

Co oznacza komunikat: „Błąd podczas logowania (powielone idTR w powiadomieniach). Spróbuj ponownie.”?

Błąd powielone idTR w powiadomieniach świadczy o próbie zalogowania się do bazy danych przypisanej do loginu A używając loginu przypisanego do bazy danych B. Można prowadzić wiele baz danych...

Podczas resetu hasła pojawia się komunikat “Podano nieprawidłowe wartości: należy zaznaczyć podmiot z listy”.

Komunikat "Podano nieprawidłowe wartości: należy zaznaczyć podmiot z listy" oznacza, że nie wybrano podmiotu z listy placówek, dla którego wykonujemy reset hasła....

Co w sytuacji gdy podczas zalogowania pojawia się komunikat: “Błąd podczas logowania (brak autoryzacji w powiadomieniach) Spróbuj ponownie”?

Przyczynami tego błędu mogą być:
  1. Brak przetworzenia wniosku o upoważnienie po wydrukowaniu hasła oraz loginu. W tym przypadku należy skontaktować się z organem wydającym upoważ...

Co zrobić w przypadku gdy “reset hasła nie powiódł się”?

Należy sprawdzić poprawność wpisanych i zaznaczonych danych w formularzu reset hasła. Dane w wypełnionym formularzu muszą być zgodne z danymi wpisanymi na upoważnieniu do dostępu do aplikacj...

Po otrzymaniu loginu i hasła dla użytkownika, aplikacja wymusza dokonanie zmiany hasła. Czy zmienione hasło może być wymyślone przeze mnie i jakie znaki powinno zawierać?

Hasło może być wymyślone przez użytkownika. Należy podać takie hasło, jakie będzie Państwu łatwo zapamiętać. Musi składać się z co najmniej 8 znaków, powinno zawierać małe i wielkie...

Podczas logowania pojawia się komunikat: “nieznany błąd podczas logowania”. Co zrobić w takim przypadku?

W przypadku komunikatu „nieznany błąd podczas próby logowania” podczas próby logowania: należy zweryfikować w jaki sposób wprowadzany jest login i hasło. Ma tutaj znaczenie wielkość lite...

Otrzymaliśmy osobne upoważnienia dla Zespołu Szkół i podmiotów wchodzących w jego skład. Jak mamy się logować do aplikacji SIO?

W przypadku zespołu szkół należy złożyć wniosek o upoważnienie tylko dla zespołu, ponieważ tylko dla niego jest prowadzona jedna lokalna baza danych. Loginy i hasła dla poszczególnych podm...

Zgubiłam login i hasło. Co należy zrobić w takim wypadku?

W takim przypadku należy się zgłosić do swojego organu upoważniającego w celu cofnięcia upoważnienia, a następnie złożyć wniosek o nadanie nowego loginu i hasła do SIO....

Co oznacza komunikat: “Błąd komunikacji z serwerem”?

Błąd komunikacji z serwerem oznacza brak dostępu do internetu, bądź problem techniczny po stronie CIE. W przypadku wystąpienia takiego komunikatu należy wyjść z aplikacji i próbować uruchom...