Jednostki pozarejestrowe

Jakie dane Jednostka Samorządu Terytorialnego powinna zarejestrować w module UCZEŃ?

W module UCZEŃ należy zarejestrować uczniów, którzy mają/otrzymują pomoc materialną z gminy lub miasta na prawach powiatu (powiaty ziemskie nie przekazują danych o uczniu) l...

Czy jednostki samorządu terytorialnego mają rejestrować w RSPO ZEAS-y lub CUW-y?

ZEAS-y/CUW-y nie są wprowadzane do RSPO przez jednostki samorządu terytorialnego. Zostały zarejestrowane w systemie centralnym, jako jednostki pozarejestrowe. W przypadku utworzenia nowego ZEAS-...

Jakie dane do systemu mają wprowadzać ZEASy/GZEASy/CUWy?

Dane, które powinna przekazywać jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oraz jednostek obsługujących (np. CUW, ZEAS, GZEAS, MOAS, DBFO itp.) określone są w art. 9 pkt...