Dane zbiorcze

Kogo zalicza się do pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą w JST, na stanowiskach kierowniczych: burmistrza, naczelnika wydziału? Czy jeśli osoba zajmuje się w części swoich obowiązków oświatą, np. zastępca burmistrza, to jak go ująć – czy i w jakiej części etatu?

O tym  muszą Państwo sami zdecydować. Rekomendujemy takie rozwiązanie, aby  uwzględniać osoby, w których obowiązkach przeważają "obowiązki oświatowe", ale jednocześnie bez sensu byłoby...

Czy w ZEASie na stanowisku kierowniczym należy ująć dyrektora i gł. księgowego, natomiast w stanowiskach urzędniczych, np. referenta, księgowego, specjalistę? A co z konserwatorem, który jest zatrudniony w ZEASie?

Oczywiście w tym kafelku należy wykazać tylko pracowników i co za tym idzie wynagrodzenia pracowników, którzy są zatrudnieni na stanowiskach urzędni...

Jakie osoby mogę umieścić w kafelku “Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami” w Danych zbiorczych na stanowiskach urzędniczych?

Stanowiska urzędnicze:
  • główny specjalista od spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • inspektor do spr...

Co oznacza termin: “Pomieszczenia pozostałe “?

Kategoria ta służy do wykazania (łącznego) wszystkich pomieszczeń, które nie zostały wykazane w poszczególnych kategoriach (kategoria ta obejmie np. łazienki, pomieszczenia gospodarcze, koryt...

Jak się rejestruje czytelnię? Czy należy wykazać ją razem z biblioteką?

Czytelnia stanowi część pomieszczeń biblioteki, nie jest odrębnie wyróżniana w programie. Pomieszczenie czytelni należy wykazać łącznie z biblioteką, czyli dodać jej powierzchnię do powi...

Jakie osoby mogę umieścić w kafelku “Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami” w Danych zbiorczych na stanowiskach pomocniczych i obsługi?

Stanowiska pomocnicze i obsługi to:
  • kierownik obiektów sportowych,
  • kierownik gospodarczy,
  • sekretarz szkoły,
  • dietetyczka,
  • pomoc nauczycie...

Czym się różni pracownia szkolna od sali lekcyjnej?

Sala lekcyjna to pomieszczenie szkolne, w którym prowadzone są zajęcia lekcyjne. Natomiast pracownia jest to sala lekcyjna wyposażona w urządzenia potrzebne d...