Dane zbiorcze

Kogo zalicza się do pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą w JST, na stanowiskach kierowniczych: burmistrza, naczelnika wydziału? Czy jeśli osoba zajmuje się w części swoich obowiązków oświatą, np. zastępca burmistrza, to jak go ująć – czy i w jakiej części etatu?

O tym  muszą Państwo sami zdecydować. Rekomendujemy takie rozwiązanie, aby  uwzględniać osoby, w których obowiązkach przeważają "obowiązki oświatowe", ale jednocześnie bez sensu byłoby...

Czy w ZEASie na stanowisku kierowniczym należy ująć dyrektora i gł. księgowego, natomiast w stanowiskach urzędniczych, np. referenta, księgowego, specjalistę? A co z konserwatorem, który jest zatrudniony w ZEASie?

Oczywiście w tym kafelku należy wykazać tylko pracowników i co za tym idzie wynagrodzenia pracowników, którzy są zatrudnieni na stanowiskach urzędni...

Co należy zrobić gdy po zalogowaniu się do aplikacji okazało się, że wszystkie dane zbiorcze zniknęły?

Jeżeli utracone zostały dane z modułu dane zbiorcze należy skorzystać z funkcji odzyskiwania bazy danych z systemu centralnego. Procedurę odzyskiwania bazy danych można zaleźć na stronie 

Czy wydatki nanosimy za każdy kwartał oddzielnie czy narastająco tak jak w sprawozdaniu Rb-28S?

Dane o wydatkach w SIO mają być wykazywane na tej samej zasadzie, jak jest sporządzane Rb28. Mają być wykazane w każdym kwartale, dane takie, jakie szkoły i placówki wykazały za ten kwartał...

Jak i gdzie wykazać w danych zbiorczych basen pływacki, w którym realizowane są zajęcia wychowania fizycznego?

Należy w module [Dane Zbiorcze] wybrać kafelek [Pomieszczenia] i wybrać kategorię [Pomieszczenia do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego], następnie wpisać odpowiedni wymiar powierzchni w m...

Podczas próby zapisania formularza “Wydatki” pojawia się komunikat: “Wybierz rozdział, dodaj paragrafy do wszystkich rozdziałów oraz wartości kolumn Forma finansowania, Plan (po zmianach), Wydatki wykonane”.

Proszę uzupełnić źródła dochodów we wszystkich paragrafach, we wszystkich rozdziałach, we wszystkich kwartałach, które macie Państwo uzupełnione....

Gdzie wykazać w danych zbiorczych – boisko do piłki ręcznej?

Boisko do piłki ręcznej znajduje się w następującej lokalizacji: Powierzchnia gruntów > Tereny sportowe > Obiekt sportowy > Boiska do piłki ręcznej...

Podczas przesyłania pomieszczeń pojawia się błąd 5001. Jak poprawnie przetworzyć te dane?

W takim wypadku należy wykonać następujące czynności:
  1. Usunąć wszystkie pomieszczenia z formularza pomieszczeń
  2. Zapisać formularz
  3. Przetworzyć go w Panelu K...