Dane zbiorcze

Kogo zalicza się do pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą w JST, na stanowiskach kierowniczych: burmistrza, naczelnika wydziału? Czy jeśli osoba zajmuje się w części swoich obowiązków oświatą, np. zastępca burmistrza, to jak go ująć – czy i w jakiej części etatu?

O tym  muszą Państwo sami zdecydować. Rekomendujemy takie rozwiązanie, aby  uwzględniać osoby, w których obowiązkach przeważają "obowiązki oświatowe", ale jednocześnie bez sensu byłoby...

Czy w ZEASie na stanowisku kierowniczym należy ująć dyrektora i gł. księgowego, natomiast w stanowiskach urzędniczych, np. referenta, księgowego, specjalistę? A co z konserwatorem, który jest zatrudniony w ZEASie?

Oczywiście w tym kafelku należy wykazać tylko pracowników i co za tym idzie wynagrodzenia pracowników, którzy są zatrudnieni na stanowiskach urzędni...

Podczas przesyłania pomieszczeń pojawia się błąd 5001. Jak poprawnie przetworzyć te dane?

W takim wypadku należy wykonać następujące czynności:
  1. Usunąć wszystkie pomieszczenia z formularza pomieszczeń
  2. Zapisać formularz
  3. Przetworzyć go w Panelu K...

Czy zarejestrować pomieszczenia: do zajęć lekcyjnych, stołówkę i kuchnię znajdujące się w budynku internatu?

Jeżeli Państwo jesteście właścicielami tych pomieszczeń to należy je wykazać. Jeżeli wynajmujecie Państwo te pomieszczenia i korzystacie z nich sami to też należy je wykazać. Jeśli z tyc...

Dane zbiorcze były wysłane rok temu. Żadne z tych danych nie uległy zmianie. Czy należy je przesłać ponownie?

Jeżeli dane zbiorcze zostały poprawnie wysłane i zweryfikowane i do chwili obecnej nic się nie zmieniło to nie należy ich przesyłać ponownie. UWAGA: dotyczy to formularzy,...

Gdzie i w jaki sposób należy wykazać gabinety: lekarski, pedagogów itp.?

Pomieszczenia te należy wskazać w wybierając: moduł Dane zbiorcze, kafelek Pomieszczenia, rodzaj pomieszczenia - gabinety. Rodzaj pomieszczenia "gabinety" można dodawać wielokrotnie. Gabinet...

Czy należy wykazywać grunty i pomieszczenia, gdy nie jesteśmy ich właścicielem?

Dane zbiorcze – grunty , pomieszczenia wykazuje ta placówka, która jest jej właścicielem prawnym i administratorem chyba że jest szkoła, która u niej wynajmuje jedną salę  (na wyłącznoś...