RSPO

Co zrobić, kiedy podczas włączenia placówki do zespołu pojawia się komunikatem „Sprawdź czy w lokalnej bazie szkoły/placówki zostały wprowadzone daty zakończenia umów nauczycieli. Czy istnieją oddziały WWR i RW”?

Aby włączyć dotychczas samodzielną placówkę do Zespołu należy się z nią skontaktować, aby u siebie w bazie wprowadzili daty rozwiązania/wygaśnięcia umów nau...

Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych zostało przekształcone w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Ten typ szkoły został zlikwidowany ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. (DZ. U. 2005, poz. 1206). Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych dla młodz...

Co oznacza błąd “Nazwa zawiera niedopuszczalne znaki” pojawiający się podczas modyfikacji szkoły/placówki

Nazwa zawiera niedopuszczalne znaki - błąd informuje, że w nazwie placówki (pole nazwa) znajdują się niedozwolone w aplikacji znaki. Proszę upewnić się, że formularz tej...

W jaki sposób przepiąć szkoły lub placówki z jednego zespołu do drugiego?

  1. Na liście podmiotów należy znaleźć szkołę, która została błędnie podpięta pod zespół szkół
  2. Zaznaczyć rekord na niebiesko
  3. Wybrać o...

Istnieje schronisko młodzieżowe, które funkcjonuje w okresie letnim. Do tej pory posługiwało się regonem szkoły podstawowej, przy której funkcjonowało, ale w uchwale powołującej nie jest zaznaczone, że to schronisko jest organizacyjnie w tej szkole. Czy wykazujemy je jako placówkę samodzielną czy też w jakiś sposób powiązujemy ją z tą szkołą podstawową?

Szkoła podstawowa jest jednostką organizacyjną systemu oświaty, szkolne schronisko młodzieżowe jest również jednostką organizacyjną systemu oświaty (art. 2 pkt 2 lit. a i art. 2 pkt 3 ustaw...

W jaki sposób sprawdzić czy szkoła ma nadany numer RSPO? Ustaliłam z Głównym Urzędem Statystycznym, że z ich strony wszystko zostało zrobione, a w mojej aplikacji numeru RSPO nie widać.

Należy w panelu komunikacyjnym sprawdzić status placówki. W momencie, kiedy formularz przejdzie w panelu komunikacyjnym do zakładki „Zakończone” oraz w liście formularzy otrzyma status "prze...

Co zrobić w sytuacji kiedy szkoła mówi, iż ma nieaktywne etapy edukacji?

W takim wypadku, Państwo jako JST, musicie odświeżyć etapy edukacji. Na listę podmiotów należy:
  1. Wybrać daną placówkę
  2. Kliknąć podgląd szczegółów

W jaki sposób podpiąć placówkę samodzielną do zespołu?

  1. Na liście podmiotów należy znaleźć szkołę, która ma zostać podpięta pod zespół szkół
  2. Zaznaczyć rekord na niebiesko
  3. Wybrać opcję „Podgląd szczeg...

Kto wprowadza do RSPO szkoły/placówki niepubliczne?

Dane do RSPO dla szkół lub placówek oświatowych niepublicznych wprowadza jednostka samorządu terytorialnego, która jest organem rejestrującym....