RSPO

Co zrobić, kiedy podczas włączenia placówki do zespołu pojawia się komunikatem „Sprawdź czy w lokalnej bazie szkoły/placówki zostały wprowadzone daty zakończenia umów nauczycieli. Czy istnieją oddziały WWR i RW”?

Aby włączyć dotychczas samodzielną placówkę do Zespołu należy się z nią skontaktować, aby u siebie w bazie wprowadzili daty rozwiązania/wygaśnięcia umów nau...

Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych zostało przekształcone w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Ten typ szkoły został zlikwidowany ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. (DZ. U. 2005, poz. 1206). Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych dla młodz...

Co oznacza błąd “Nazwa zawiera niedopuszczalne znaki” pojawiający się podczas modyfikacji szkoły/placówki

Nazwa zawiera niedopuszczalne znaki - błąd informuje, że w nazwie placówki (pole nazwa) znajdują się niedozwolone w aplikacji znaki. Proszę upewnić się, że formularz tej...

Na liście podmiotów, na której znajduje się szkoła dokonano modyfikacji, wpisano datę zakończenia działalności danej szkoły, aby ponownie wprowadzić  do RSPO poprawne dane szkoły. Przy próbie wysłania nowych danych już poprawionych, pojawia się komunikat, że podmiot z takim Regonem istnieje już w bazie.

Prawdopodobnie informacja o zamknięciu placówki nie została jeszcze poprawianie przetworzona. Należy informację o zamknięciu przesłać do systemu i poczekać na realizację. Należy w panelu ko...

W jaki sposób podpiąć szkołę lub placówkę z filią zarejestrowaną błędnie jako „samodzielna” do zespołu szkół zarejestrowanego w systemie centralnym?

  1. Na liście podmiotów należy znaleźć szkołę lub placówkę
  2. Zaznaczyć rekord na niebiesko
  3. Wybrać opcję „Podgląd szczegółów” - na ekr...

Co należy wpisać w polu “Sposób ewidencjonowania”?

W polu SPOSÓB EWIDENCJONOWANIA znajdują się dwie kategorie: PROWADZONA oraz REJESTROWANA. Kategorię PROWADZONA należy wybrać dla szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialneg...

Podczas próby akceptacji upoważnienia użytkownika do dostępu do SIO występuje komunikat: “Błąd komunikacji 401”. Co on oznacza?

Błąd komunikacji 401 wskazuje na brak uprawnień danego użytkownika do akceptacji wniosków o dostęp do modernizowanego SIO. Najprawdopodobniej zalogowany pracownik posiada uprawnienia tylko d...

W szkole podstawowej funkcjonuje zespół wychowania przedszkolnego. Dyrektor szkoły podstawowej jest również dyrektorem zespołu wychowania przedszkolnego. W jaki sposób należy zarejestrować zespół wychowania przedszkolnego – jako jednostkę samodzielną, złożoną, czy w szkole podstawowej przy zakładce etapy edukacji dodać zakładkę nauczanie poza odziałem “O”?

Szkoła podstawowa powinna być zarejestrowana, jako samodzielna. Zespół wychowania przedszkolnego oraz punkt przedszkolny (inne formy wychowania przedszkolnego) nie mogą funkcjonować jako częśc...

W jaki sposób podpiąć filię szkoły lub placówki do szkoły lub placówki z filią zarejestrowanej w systemie centralnym?

  1. Po poprawnym przetworzeniu danych „szkoły lub placówki z filią” na liście podmiotów należy znaleźć szkołę filialną
  2. Zaznaczyć rekord na niebiesko
  3. Wyb...

Co należy wpisać w polu “Przewidywana liczba pracowników” (dane przekazywane do Urzędów Statystycznych) ?

Liczba pracujących (zgodnie z def. GUS) to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. W przypadku sz...