RSPO

Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych zostało przekształcone w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Ten typ szkoły został zlikwidowany ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. (DZ. U. 2005, poz. 1206). Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych dla młodz...

Co oznacza błąd “Nazwa zawiera niedopuszczalne znaki” pojawiający się podczas modyfikacji szkoły/placówki

Nazwa zawiera niedopuszczalne znaki - błąd informuje, że w nazwie placówki (pole nazwa) znajdują się niedozwolone w aplikacji znaki. Proszę upewnić się, że formularz tej...

W jaki sposób sprawdzić czy szkoła ma nadany numer RSPO? Ustaliłam z Głównym Urzędem Statystycznym, że z ich strony wszystko zostało zrobione, a w mojej aplikacji numeru RSPO nie widać.

Należy w panelu komunikacyjnym sprawdzić status placówki. W momencie, kiedy formularz przejdzie w panelu komunikacyjnym do zakładki „Zakończone” oraz w liście formularzy otrzyma status "prze...

Co zrobić w sytuacji kiedy szkoła mówi, iż ma nieaktywne etapy edukacji?

W takim wypadku, Państwo jako JST, musicie odświeżyć etapy edukacji. Na listę podmiotów należy:
  1. Wybrać daną placówkę
  2. Kliknąć podgląd szczegółów

W jaki sposób podpiąć placówkę samodzielną do zespołu?

  1. Na liście podmiotów należy znaleźć szkołę, która ma zostać podpięta pod zespół szkół
  2. Zaznaczyć rekord na niebiesko
  3. Wybrać opcję „Podgląd szczeg...

Kto wprowadza do RSPO szkoły/placówki niepubliczne?

Dane do RSPO dla szkół lub placówek oświatowych niepublicznych wprowadza jednostka samorządu terytorialnego, która jest organem rejestrującym....

Co zrobić kiedy na liście podmiotów, podczas modyfikacji placówki pojawia się komunikat ” brak uprawnień do modyfikacji”?

Jeżeli występuje problem z modyfikowaniem formularza ze względu na „brak uprawnień do modyfikacji” wówczas należy w liście podmiotów zaznaczyć tą placówkę i kliknąć synchron...

W jaki sposób sprawdzić czy szkoły/placówki są podpięte pod właściwą jednostkę złożoną?

  1. Na liście podmiotów należy znaleźć właściwą jednostkę złożoną
  2. Zaznaczyć rekord na niebiesko
  3. Wybrać opcję „Pokaż listę podległych podmiotów”;...

W jaki sposób nadać numer REGON szkołom, placówkom oświatowym lub zespołom?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z poźn. zm.), od dnia 1 sierpnia 2012 r., nadawanie numeru REGON szkołom, placówkom...