Uczeń

Co należy zrobić, gdy uczeń w trakcie trwania roku szkolnego zmienił oddział?

W  module Uczeń - wybrać ucznia - zakładka Przypisanie oddział podstawowy -  przy roku szkolnym  kliknąć w trzy kropki i oznaczyć status Przerwał naukę - Wyślij, a następnie plus z trze...

Jakie dane są uzależnione lub nie od przypisania do oddziału w zakładce Pozostałe dane dziedzinowe?

Uzależnione od przypisania do oddziału (tak jak widnieją nazwy w aplikacji):   Szkoły:
  • Dane dotyczące praktycznej nauki zawodu
  • Status młodoci...

Jak przypisać ucznia do klasy I w Szkole Podstawowej uczęszczającego do oddziału “0” w poprzednim roku szkolnym?

Jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału „poniżej 0” lub „0” w Szkole Podstawowej i kontynuuje naukę w tej szkole w klasie na poziomie wyższym niż „0” to należy:
  • zakończ...

Jak przypisać ucznia do oddziału, który na wniosek rodziców nie przechodzi do następnej klasy szkoły podstawowej?

Przypadek ucznia, który na wniosek rodziców nie przechodzi do następnej klasy szkoły podstawowej, tylko pozostaje w tej samej klasie w należy wykazać w następujący sposób w aplikacji: 1.W od...

Przy Uczniu/Nauczycielu znajduje się kłódka która wskazuje, że „Uczeń nie został zarejestrowany z tej lokalnej bazy danych”?

Podany komunikat oznacza, że dana osoba nie została lokalnie zarejestrowana na danej bazie danych. Należy sprawdzić czy zalogowano do właściwej bazy danych. Jeżeli użytkownik utracił dostęp...

Co zrobić, gdy uczeń nie otrzymał promocji na kolejny rok?

W module Uczeń - wybrać ucznia - zakładka Przypisanie oddział podstawowy -  przy roku szkolnym  kliknąć w trzy kropki i wybrać Zakończ, a następnie w Statusie przypisania należy oznaczyć...

Co należy zrobić, gdy wychowanek opuścił przedszkole w trakcie trwania roku szkolnego?

Wychowankowi należy wprowadzić datę zakończenia uczęszczania w module Uczeń - wybrać ucznia - zakładka Przypisanie oddział podstawowy -  przy roku szkolnym kliknąć w trzy kropki i wybrać...

Co należy zrobić, gdy uczeń przerwał naukę w szkole?

W takim wypadku należy w module Uczeń - wybrać ucznia - zakładka Przypisanie oddział podstawowy - przy roku szkolnym kliknąć w trzy kropki i wybrać Zakończ, a następnie w Statusie przypisani...

Podczas przypisania do oddziału pojawił się komunikat: „Okres przypisania nachodzi na inny okres przypisania”

Dany komunikat oznacza, że dla danego ucznia nie zostało zamknięte przypisanie do oddziału za poprzedni rok szkolny. Należy zastosować poniższe kroki: 1.Wybrać ucznia z listy 2. Przejść do...