Wnioski o nadanie upoważnienia

Co oznacza błąd: Wniosek Rozpatrzenie: Osoba o podanym imieniu, nazwisku i PESELU nie posiada w ogóle konta przypisanego do placówki z której wnioskuje

Błąd komunikacji „Wniosek Rozpatrzenie: Osoba o podanym imieniu, nazwisku i PESELU nie posiada w ogóle konta przypisanego do placówki z której wnioskuje” świadczy o próbie przetworzenia wni...

Co należy zrobić, jeśli wysłano do systemu wniosek pracownika i nie wskazano, że jest to wniosek pracowniczy?

Należy zgłosić JST, że wniosek jest błędny i poprosić o jego odrzucenie. Jak informacja o odrzuceniu dotrze do pracownika może on ponownie złożyć poprawnie wypełniony wniosek....

Wysłałem wniosek, ale nie otrzymałem potwierdzenia e-mail. Czy muszę ponownie wysłać wniosek?

Jeśli nie otrzymano potwierdzenia wpłynięcia wniosku na adres e-mail podany przy jego składaniu, w pierwszej kolejności należy skontaktować się z JST w celu odrzucenia wniosku. W następnej ko...

Czy dyrektorzy szkół/placówek przed złożeniem wniosku o upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO muszą dostać pisemne upoważnienia od wójta lub burmistrza?

Dyrektorzy nie potrzebują pisemnego upoważnienia, ponieważ ustawa nakłada na nich obowiązek prowadzenia lokalnej bazy danych swojej szkoły/placówki. Muszą złożyć wniosek w aplikacji i przej...

Przy szkole, której jestem dyrektorem działa punkt przedszkolny. Złożyłam już wniosek o nadanie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO dla szkoły. Czy powinnam złożyć także wniosek dla punktu przedszkolnego?

Tak, punkt przedszkolny będzie miał oddzielną lokalną bazę danych i w związku z tym należy złozyć wniosek o nadanie uprawnień do dostępu do bazy danych SIO dla punktu przedszkolnego....

Operator X pobrał wniosek, niestety sytuacja losowa uniemożliwia rozpatrzenie wniosku. Jak przekazać wniosek do rozpatrzenia innemu pracownikowi, skoro nie można go cofnąć do ogólnej puli?

Inny pracownik posiadający uprawnienia może zalogować się do aplikacji na swoje dane i kontynuować proces rozpatrywania. Baza danych znajduje się obecnie w lokalizacji wspólnej (zamiast w folde...