Wnioski o nadanie upoważnienia

Co oznacza błąd: Wniosek Rozpatrzenie: Osoba o podanym imieniu, nazwisku i PESELU nie posiada w ogóle konta przypisanego do placówki z której wnioskuje

Błąd komunikacji „Wniosek Rozpatrzenie: Osoba o podanym imieniu, nazwisku i PESELU nie posiada w ogóle konta przypisanego do placówki z której wnioskuje” świadczy o próbie przetworzenia wni...

Powstał nowy zespół ze szkół, które już posiadają loginy i hasła czy musimy w tym momencie złożyć nowy wniosek o upoważnienie?

Tak, należy złożyć nowy wniosek o upoważnienie na zespół szkół. Organ upoważniający nie musi cofać upoważnień szkół podległych pod zespół szkół - w momencie włączenia szkół d...

Czy zespoły szkół, szkoły lub placówki oświatowe, które nie zostały jeszcze poprawnie przetworzone i mają statut komunikacji “wysłany do SC” mogą składać wnioski o udzielenie upoważnienia?

Nie, ponieważ nie będą widoczne na liście podmiotów wyświetlanych w module do składania wniosków. Dopiero po otrzymaniu numeru RSPO można szkoły/placówki mogą złożyć wniosek o dostę...

Co należy zrobić, jeśli wysłano do systemu wniosek pracownika i nie wskazano, że jest to wniosek pracowniczy?

Należy zgłosić JST, że wniosek jest błędny i poprosić o jego odrzucenie. Jak informacja o odrzuceniu dotrze do pracownika może on ponownie złożyć poprawnie wypełniony wniosek....

Wysłałem wniosek, ale nie otrzymałem potwierdzenia e-mail. Czy muszę ponownie wysłać wniosek?

Jeśli nie otrzymano potwierdzenia wpłynięcia wniosku na adres e-mail podany przy jego składaniu, w pierwszej kolejności należy skontaktować się z JST w celu odrzucenia wniosku. W następnej ko...