Wnioski o nadanie upoważnienia

Co oznacza błąd: Wniosek Rozpatrzenie: Osoba o podanym imieniu, nazwisku i PESELU nie posiada w ogóle konta przypisanego do placówki z której wnioskuje

Błąd komunikacji „Wniosek Rozpatrzenie: Osoba o podanym imieniu, nazwisku i PESELU nie posiada w ogóle konta przypisanego do placówki z której wnioskuje” świadczy o próbie przetworzenia wni...

Podczas cofania upoważnienia pojawia się komunikat “brak autoryzacji”.

Jeżeli przy cofnięciu upoważnienia pojawia się komunikat "brak autoryzacji" może to oznaczać, że ta osoba mogła mieć już nieważny login i hasło lub placówka została zlikwidowana....

Kto składa wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu baz danych SIO prowadzonych w szkołach lub placówkach oświatowych?

Wnioski o upoważnienie składają dyrektorzy i pracownicy szkół i placówek oświatowych (upoważnieni wcześniej przez dyrektora), którzy są zobowiązani do przekazywania danych do systemu infor...

Czy należy cofnąć upoważnienie dla dyrektora szkoły i pracownika jeżeli nastąpiła zamiana w adresie lub nazwie szkoły?

Fakt nadania szkole imienia, numeru czy zmiany imienia, numeru adresu szkoły nie wymaga zmiany upoważnienia. Szkoła jest nadal tym samym podmiotem – jest nadal identyfikowana przez ten sam numer...

Co mam zrobić w sytuacji, kiedy wnioski wciąż znajdują się w zakładce wysłane i nie chcą przejść do panelu “Zakończone”?

Należy sprawdzić status wniosków, które "wiszą" w zakładce wysłane. Po sprawdzeniu  statusu zostaną one zresetowane i ponownie trafią do zakładki "do wysłania". Stamtąd należy je przesł...

Dyrektor placówki przebywa na urlopie macierzyńskim. Na ten czas inna osoba jest wyznaczona na p.o. dyrektora. Czy osoba ta składa wniosek jako dyrektor oraz wydaje pisemne upoważnienia pracownikom?

Osoba będąca p.o dyrektora składa wniosek, jako dyrektor i udziela pisemnych upoważnień pracownikom szkoły lub placówki oświatowej. Wniosek o upoważnienie powinien być złożony na okres pe...

Czy składając wniosek o upoważnienie do dostępu do bazy danych dla dyrektora szkoły w karcie “DANE WNIOSKODAWCY” do kontaktu muszę podać prywatny adres email i numer telefonu dyrektora czy służbowy?

Na wniosku należy podać takie dane kontaktowe, dzięki którym organ wydający upoważnienie będzie miał możliwość skontaktowania się z wnioskodawcą. Na podany adres email w trakcie rozpatryw...