Wnioski o nadanie upoważnienia

Co oznacza błąd: Wniosek Rozpatrzenie: Osoba o podanym imieniu, nazwisku i PESELU nie posiada w ogóle konta przypisanego do placówki z której wnioskuje

Błąd komunikacji „Wniosek Rozpatrzenie: Osoba o podanym imieniu, nazwisku i PESELU nie posiada w ogóle konta przypisanego do placówki z której wnioskuje” świadczy o próbie przetworzenia wni...

Czy należy cofnąć upoważnienie dla dyrektora szkoły i pracownika jeżeli nastąpiła zamiana w adresie lub nazwie szkoły?

Fakt nadania szkole imienia, numeru czy zmiany imienia, numeru adresu szkoły nie wymaga zmiany upoważnienia. Szkoła jest nadal tym samym podmiotem – jest nadal identyfikowana przez ten sam numer...

Co mam zrobić w sytuacji, kiedy wnioski wciąż znajdują się w zakładce wysłane i nie chcą przejść do panelu “Zakończone”?

Należy sprawdzić status wniosków, które "wiszą" w zakładce wysłane. Po sprawdzeniu  statusu zostaną one zresetowane i ponownie trafią do zakładki "do wysłania". Stamtąd należy je przesł...

Dyrektor placówki przebywa na urlopie macierzyńskim. Na ten czas inna osoba jest wyznaczona na p.o. dyrektora. Czy osoba ta składa wniosek jako dyrektor oraz wydaje pisemne upoważnienia pracownikom?

Osoba będąca p.o dyrektora składa wniosek, jako dyrektor i udziela pisemnych upoważnień pracownikom szkoły lub placówki oświatowej. Wniosek o upoważnienie powinien być złożony na okres pe...

Czy składając wniosek o upoważnienie do dostępu do bazy danych dla dyrektora szkoły w karcie “DANE WNIOSKODAWCY” do kontaktu muszę podać prywatny adres email i numer telefonu dyrektora czy służbowy?

Na wniosku należy podać takie dane kontaktowe, dzięki którym organ wydający upoważnienie będzie miał możliwość skontaktowania się z wnioskodawcą. Na podany adres email w trakcie rozpatryw...

Powstał nowy zespół ze szkół, które już posiadają loginy i hasła czy musimy w tym momencie złożyć nowy wniosek o upoważnienie?

Tak, należy złożyć nowy wniosek o upoważnienie na zespół szkół. Organ upoważniający nie musi cofać upoważnień szkół podległych pod zespół szkół - w momencie włączenia szkół d...

Czy zespoły szkół, szkoły lub placówki oświatowe, które nie zostały jeszcze poprawnie przetworzone i mają statut komunikacji “wysłany do SC” mogą składać wnioski o udzielenie upoważnienia?

Nie, ponieważ nie będą widoczne na liście podmiotów wyświetlanych w module do składania wniosków. Dopiero po otrzymaniu numeru RSPO można szkoły/placówki mogą złożyć wniosek o dostę...

Co należy zrobić, jeśli wysłano do systemu wniosek pracownika i nie wskazano, że jest to wniosek pracowniczy?

Należy zgłosić JST, że wniosek jest błędny i poprosić o jego odrzucenie. Jak informacja o odrzuceniu dotrze do pracownika może on ponownie złożyć poprawnie wypełniony wniosek....