Praca z aplikacją

Podczas automatycznej aktualizacji pojawia się komunikat, że „Certyfikat nie odpowiada certyfikatowi zainstalowanej aplikacji, nie obsługuje uaktualnień lub jest nieważny”.

Powyższy komunikat może wskazywać na to, że posiadają Państwo zainstalowaną starszą wersję aplikacji. W takim wypadku należy zabezpieczyć plik z bazą danych, ściągnąć bezpośrednio ze...

Czy można odzyskać utracone dane jeśli komputer, na którym mamy zmodernizowane SIO zostanie uszkodzony?

Dobrą praktyką jest tworzenie kopii lokalnej bazy danych SIO na dysku zewnętrznym. W przypadku utraty bazy danych nie posiadając kopii zapasowej należy złożyć wniosek o Odzyskanie danych zgrom...

Czy dane do nowego SIO moga być wprowadzane jednoczesnie na dwóch komputerach tj. na jednym dane o uczniach, na drugim – dane o nauczycielach? Czy będzie możliwość scalenia danych w jednej bazie SIO?

Zaleca się pracę na jednej lokalnej bazie danych (jednym komputerze). Praca na kilku stanowiskach powoduje utworzenie odrębnych lokalnych baz danych, a na obecnym etapie rozwoju systemu nie ma moż...

Co należy zrobić gdy po zalogowaniu się do aplikacji okazało się, że wszystkie dane zniknęły?

Jeżeli dane wprowadzone do aplikacji zostały utracone należy skorzystać z funkcji odzyskiwania danych z systemu centralnego. Procedurę odzyskiwania bazy danych można zaleźć na stronie

Jak wykonać kopię lokalnej bazy SIO?

Zaleca się tworzenie kopi bezpieczeństwa bazy danych (plik SIO2.sqlite) z katalogu aplikacji C: Program Files -> MEN -> CIE -> SIO -> Data -> SIO2.sqlite, na nośniki zewnętrzne. Udo...

Czy istnieje możliwość logowania się na jednym komputerze do dwóch różnych placówek?

Tak, istnieje możliwość logowania się na jednym komputerze do dwóch różnych placówek po utworzeniu dwóch baz danych na jednym stanowisku komputerowym zgodnie z instrukcją "Praca na wielu baz...

Co należy zrobić w sytuacji gdy odinstalowano z komputera program SIO z częściowo uzupełnionymi danymi?

W przypadku odinstalowania aplikacji SIO i utraty lokalnej bazy danych istnieje możliwość odzyskania bazy danych z systemu centralnego (procedurę odzyskiwania bazy danych można zaleźć na stroni...