Praca z aplikacją

Podczas automatycznej aktualizacji pojawia się komunikat, że „Certyfikat nie odpowiada certyfikatowi zainstalowanej aplikacji, nie obsługuje uaktualnień lub jest nieważny”.

Powyższy komunikat może wskazywać na to, że posiadają Państwo zainstalowaną starszą wersję aplikacji. W takim wypadku należy zabezpieczyć plik z bazą danych, ściągnąć bezpośrednio ze...

Co należy zrobić w sytuacji gdy odinstalowano z komputera program SIO z częściowo uzupełnionymi danymi?

W przypadku odinstalowania aplikacji SIO i utraty lokalnej bazy danych istnieje możliwość odzyskania bazy danych z systemu centralnego (procedurę odzyskiwania bazy danych można zaleźć na stroni...

Zainstalowałam nowe SIO na dwóch stanowiskach w szkole, z jednego wysłałam wniosek dla siebie – dyrektora i z drugiego – dla sekretarza. Po uruchomieniu aplikacji na każdym stanowisku widać tylko jeden wniosek wysłany – ten, który wysyłany był z danego komputera. Czy ta aplikacja powinna być instalowana na jednym stanowisku i na nim powinni pracować wszyscy mający upoważnienia? Czy można zrobić tak jak opisałam, każdemu pracownikowi upoważnionemu do niej zainstalować program w jego pomieszczeniu?

Aplikacja powinna być zainstalowana na jednym komputerze i wszyscy upoważnieni powinni logować się do tej aplikacji za pomocą swojego identyfikatora i hasła. Złożenie wniosku...

Do czego służy przycisk “Zaloguj do innego podmiotu”?

Przycisk jest dostępny w przypadku posiadania wielu baz danych na jednym komputerze. Umożliwia on zmianę podmiotu, do którego użytkownik chce się zalogować i wprowadzać dane....

Co to znaczy, że mam dane wysłać do systemu centralnego?

Wszystkie dane wprowadzane we wnioskach i formularzach rejestracyjnych, w lokalnej bazie danych SIO, należy wysłać do systemu centralnego. W tym celu należy przejść do panelu komunikacji z syste...

Dlaczego po uruchomieniu aplikacji SIO pojawia się okno “Wybór podmiotu do zalogowania”, gdzie widoczne są dwie placówki o tej samej nazwie oraz numerze REGON?

Widok dwóch placówek w oknie wyboru podmiotu oznacza, że na jednym komputerze znajdują się 2 bazy danych dla tego samego podmiotu. Należy zalogować się do obydwu baz danych i sprawdzić, czy z...

Co oznacza komunikat, że placówka, którą aktualnie przeglądasz posiada niezsynchronizowane dane?

Komunikat oznacza, że dane nie zostały przesłane do systemu centralnego. Należy przejść do panelu komunikacji z systemem i na zakładce „Do wysłania” zaznaczyć wybrany formularz rejestracy...